Bienvenue sur notre annuaire !

2 types de soumission : Gratuite (BASIC) et Payante (PREMIUM)

2
Vote(s)
  Wró?by Andrzejkowe

Wró?by Andrzejkowe Wró?by Andrzejkowe to dobra zabawa. Do najbardziej popularnych wró?b w andrzejki nale?? np: lanie gor?cego p?ynnego wosku bezpo?rednio na wod? na wod?. Zdecydowana wi?kszo?? wró?b Andrzejkowych ma na celu przepowiedzenie przysz?o?ci matrymonialnej, która

www.wrozbyandrzejkowe.pl | Details | hits : 1 |

1
Vote(s)
  Tarot Wró?ka

Tarot Wró?ka Profesjonalne seanse na podstawie kart tarot Wró?ka, astrologia, jasnowidzenie, parapsychologia. Sumienne doradztwo.Tarot uznany jest za najbardziej wiarygodna sztuk? mantyczn?, pomo?e odkry? ?ród?a twych problemów podpowie skuteczne ich rozwi?zanie.

www.tarot.info.pl | Details | hits : 2 |

0
Vote(s)
  Wró?ka

Wró?ka                   Je?li chcesz mie? wp?yw na swoj? przysz?o??, to zajrzyjmy wspólnie w karty tarota i znajd?my sposób, ?eby pokierowa? los we w?a?ciw? stron?. Przyjd? do mnie, do wró?ki Agafii i zróbmy to razem. Tarot to przyjaciel, nie straszy, tylko pomaga.

www.telepatia.pl | Details | hits : 7 |

0
Vote(s)
  Wró?by

Wró?by Wró?by. Komunikowa? si? mo?na tak?e za pomoc? wody. Potrzebna jest do tego woda p?yn?ca, a nie stoj?ca. Nachylamy si? nad ni?, zbli?amy do niej twarz i szepczemy nasz? wiadomo??.

www.mantyka.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Viversum.pl - wró?by, tarot, jasnowidzen

Viversum.pl - wró?by, tarot, jasnowidzen Viversum, portal ezoteryczny- tarot, astrologia, wró?by, jasnowidzenie. U nas rejestracja i pierwsza rozmowa gratis z wybranym doradc?. Do?wiadczeni eksperci ?wiadcz? us?ugi poprzez po??czenie telefoniczne, E-mail oraz czat. Darmowa infolinia.

www.viversum.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Karta

Karta Ka?dy z nas jest opisany pewnym okre?lonym kodem. Ten kod to odpowiedni sposób opracowane dane: data urodzenia, wszystkie imiona i nazwiska, podpisy. Zestaw tych danych to jest inaczej portret numerologiczny lub karta numerologiczna.

www.numerolog.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  HOROSKOP DZIENNY i HOROSKOP TYGODNIOWY

HOROSKOP DZIENNY i HOROSKOP TYGODNIOWY Horoskop dzienny i horoskop tygodniowy opracowany przez profesjonalnych astrologów. Profile astralne 12 znaków zodiaku. Sprawd? co Ci? dzi? czeka!

www.horoskopdzienny.pl | Details | hits : 1 |

0
Vote(s)
  Wró?ka Maria

Wró?ka Maria Masz pytania? Szukasz odpowiedzi? Pomóc Ci mo?e Wró?ka Maria, która na podstawie swoich zdolno?ci jak i wiedzy rozja?ni tera?niejszo?? by przysz?o?? nale?a?a do Ciebie. Pozwól wskaza? drog? i mo?liwo?ci jakie stoj? przed Tob?. Odwied? stron? i zadbaj o Sw

www.wrozkamaria.com | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Tarot wró?ki z Warszawy - wró?ka i tarocistka Anna Kempisty

Tarot wró?ki z Warszawy - wró?ka i tarocistka Anna Kempisty Tarot jest moj? pasj? od wielu lat. Zdobyt? o nim wiedz? pomog?am ju? wielu osobom. Tarot i wró?by znanej wró?ki Anny Kempisty.

www.tarot.net.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Koniec ?wiata 21 XII 2012

Koniec ?wiata 21 XII 2012 Jak b?dzie wygl?da? koniec ?wiata 21 grudnia 2012 roku? co na ten temat mówi kalendarz Majów? Co g?osi proroctwo Oriona? Co na temat ko?ca ?wiata wie nauka? Poznaj zaskakuj?ce fakty i najnowsze odkrycia dotycz?ce ko?ca ?wiata 21 XII 2012

koniec-swiata2012.com.pl | Details | hits : 0 |

1  2