Bienvenue sur notre annuaire !

2 types de soumission : Gratuite (BASIC) et Payante (PREMIUM)

0
Vote(s)
  Hemoroidy

Hemoroidy Skuteczna metoda na hemoroidy. Wylecz si? z hemoroidów, bez k?opotliwych operacji i kosztownych lekarstw. Teraz mo?esz zrobi? to intymnie, skutecznie i bezbole?nie w zaciszu w?asnego domu

pl.anurexworld.com | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Apteka Natura Lublin ul. Tatarakowa 28

Apteka Natura Lublin ul. Tatarakowa 28 Apteka Natura rozpocz??a swoj? dzia?alno?? we wrze?niu 2008r w Lublinie. Od pocz?tku istnienia naszym celem jest zapewnienie Pa?stwu korzystnych cen wszystkich preparatów w po??czeniu z wysokim standardem.

www.aptekanatura.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Sklep z suplementami calivita.

Sklep z suplementami calivita. Suplementy calivita s? to od?ywki, kosmetyki, antyoksydanty jak równie? preparaty na odchudzanie. Pomagaj? od?ywi? i równocze?nie oczy?ci? organizm, przywróci? poprawn? prac? flory jelitowej jak równie? wspieraj? w przetrawianiu.

www.cvsuplementy.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Dyskopatia

Dyskopatia Dyskopati? l?d?wiow? mo?na zoperowa? na kilka sposobów poprzez mikrochirurgiczne usuni?cie dysku l?d?wiowego, wykonuj?c przez skórn? nukleoplastyk? technik? Cablation ,która polega na anulowaniu tkanki j?dra mia?d?ystego endoskopowe anulowanie dysku l?d?w

www.dyskopatia.biz.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Gabinet terapii czaszkowo krzy?owej w Poznaniu

Gabinet terapii czaszkowo krzy?owej w Poznaniu Salon masa?u i estetyki twarzy pani mgr S?awy Godek w Poznaniu zaprasza na sesje terapii cranio sacral (czaszkowo - krzy?owej), popularnej metody odzyskiwania równowagi w organizmie, niwelowania napi??, bólów g?owy, ci?g?ego zm?czenia, depresji i innych.

www.neuromasaz.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Choroby oczu

Choroby oczu Choroba nowotworowa u krewnych pierwszego stopnia powi?ksza ryzyko choroby nowotworowej u pozosta?ych cz?onków rodziny. Nierodzenie dzieci zwi?ksza niebezpiecze?stwo zachorowania na chorob? nowotworow? macicy. Gruczolakorak trzustki zalicza si? do najbard

www.choroby-oczu.com.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  W?troba

W?troba Niebezpieczne dla niej s? infekcje wirusowe i bakteryjne, którym zapobiegaj? szczepienia. Mo?na jednak zwolni? proces post?powania choroby lub zapobiec powik?aniom, przez zastosowanie odpowiednio dostosowanej diety, rezygnacj? z u?ywek oraz cz?ste badania

www.watroba.info.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Dieta trzynastodniowa - forum dyskusyjne

Dieta trzynastodniowa - forum dyskusyjne Nasze forum dyskusyjne to skarbnica wiedzy o diecie szwedzkiej, zwanej równie? trzynastodniow?. My?lisz o zrzuceniu zb?dnych kilogramów i nie wiesz na jak? diet? si? zdecydowa?. Zajrzyj na nasze forum, podyskutuj, by? mo?e rozpoczniesz plan trzynastodniow

www.kopenhaska.net | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Odchudzanie, diety, ?wiczenia czyli zdrowy styl ?ycia - cukrzyca, grzybica, nowotwór, osteoporoza

Odchudzanie, diety, ?wiczenia czyli zdrowy styl ?ycia - cukrzyca, grzybica, nowotwór, osteoporoza Cukrzyca, grzybica, nowotwór czy osteoporoza - serwis zawiera wiele informacji na temat tych chorób i ich leczenia naturalnymi sposobami. Jednak znale?? tu mo?na recepty na du?o wi?cej przypad?o?ci. Zdrowy styl ?ycia to informacje na temat odchudzania, di

www.zdrowy-styl-zycia.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Peeling

Peeling Psychoterapia polega na kontakcie mi?dzyludzkim. Ka?da uzale?niona osoba po wywiadzie lekarskim otrzymuje terapi? dobran? do jej potrzeb. Z dobrodziejstw psychoterapii psychoterapii mog? korzysta? osoby nieradz?ce ze stresem albo z k?opotami ?yciowymi. Ps

www.peeling.info.pl | Details | hits : 0 |

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17