Bienvenue sur notre annuaire !

2 types de soumission : Gratuite (BASIC) et Payante (PREMIUM)

0
Vote(s)
  Ból z ty?u g?owy

Ból z ty?u g?owy Ból migrenowy zwykle dotyczy jednej t?tnicy i jest obszarowo ograniczony. Ból z ty?u g?owy cz?sto jest wywo?any przez problemy z nadci?nieniem. Ból g?owy z prawej strony bardzo cz?sto okazuje si? objawem nerwicy.

www.bol-z-tylu-glowy.com.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Klasterowy ból g?owy

Klasterowy ból g?owy Skurczowe migrenowe bóle brzucha powstaj? niespodziewanie, a ich przyczyna jest ró?norodna i nieraz ci??ka do zdiagnozowania. Wymioty i bóle g?owy zdo?aj? towarzyszy? anginie, alergii pokarmowej, by? symptomem zapalenia gard?a.

www.klasterowy-bol-glowy.com.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Estres.pl, Zwalcz stres, depresja, stress management, paraprotex

Estres.pl, Zwalcz stres, depresja, stress management, paraprotex STRES TO PRZEKLE?STWO XXI WIEKU- dowiedz si? o nim wi?cej ! Walcz ze stresem z CaliVit?, na stronie WWW.esuplement.pl, kupisz wiele produktów, z którymi bezstresowo pokonasz stres. ZAPRASZAMY.

www.estres.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Na ból g?owy

Na ból g?owy Migrena leki: rozpoznanie migreny jest stosunkowo proste, lecz ka?dym przypadkiem powinien zaj?? si? tym lekarz, który przepisze nam w?a?ciwe leki na ból g?owy. Ogólne wycie?czenie organizmu, apatia, bole?ci i zawroty g?owy.

www.na-bol-glowy.com.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Makija?

Makija? Portal dla kobiet zawiera porady specjalistów na temat urody, masa?u, makija?u oraz fryzury, czyli wszystkiego zwi?zanego z wiza?em i pi?knym wygl?dem. Posiadamy galerie zawieraj?ce fryzury i wzorki na paznokcie a tak?e ?wiczenia fitness.

wdziek.info | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Napadowe bóle g?owy

Napadowe bóle g?owy Wymioty i bóle g?owy zdo?aj? towarzyszy? anginie, alergii pokarmowej, by? objawem zapalenia gard?a, przewlek?ego zapalenia p?cherzyka ?ó?ciowego, b?d? te? zapowiada? wielorakie dolegliwo?ci.

www.napadowe-bole-glowy.com.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Odpowiednia waga to zdrowie

Odpowiednia waga to zdrowie Firma DietetykaSZS z Wroc?awia zajmuje si? kompleksowym podej?ciem do tematu odchudzania oraz zdrowej formy, któr? ka?dy mo?e trzyma? ponad norm?. Co prawda jak cz?owiek ma równowag? duchow? i dba o swoje wn?trze duchowe, to nie ma zbyt wielkich problemów

www.dietetykaszs.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Tr?dzik

Tr?dzik Masz ju? dosy? tr?dziku? Ci?gle pojawiaj? si? nowe krosty, które wcale nie chc? znikn??? Nic si? nie martw! Wystarczy, ?e wejdziesz na nasz? stron? internetow? i zapoznasz si? z licznymi artyku?ami na temat tr?dziku! Z nasz? pomoc? z pewno?ci? wygrasz ci?

tradzik.net.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Tabletki odchudzanie

Tabletki odchudzanie Bezskutecznie próbujesz odchudzi? nastoletni? córk?? Ona sama kupuje sobie preparaty o bardzo w?tpliwym sk?adzie i pochodzeniu? Stop! Musisz czym pr?dzej zareagowa?! Zdrowie, a mo?e i nawet ?ycie twojego dziecka jest zagro?one. Nie tra? czasu i wejd? na n

tabletkiodchudzajace.com.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Ból g?owy - zawroty

Ból g?owy - zawroty Badania dowodz?, ?e u kobiet stres znacznie cz??ciej daje o sobie zna? bólem g?owy ró?nego rodzaju. Chroniczne bóle g?owy bywaj? ozna? gro?nej infekcji, dlatego nie wolno ich lekcewa?yc. Skurczowe migrenowe bóle brzucha pojawiaj? si? nagle.

www.bol-glowy-zawroty.com.pl | Details | hits : 0 |

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36