Bienvenue sur notre annuaire !

2 types de soumission : Gratuite (BASIC) et Payante (PREMIUM)

0
Vote(s)
  Pompy ciep?a

Pompy ciep?a Zastosowanie Pompy ciep?a do ogrzewania daje korzy?ci ekologiczne i energetyczne. Do pierwszych mo?na zaliczy? przede wszystkim zmniejszenie emisji dwutlenku w?gla, tlenków azotu i siarki. Pompy ciep?a to obecnie najta?sze ogrzewanie. Koszty ogrzewania i

pompy-ciepla.org | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  O?wietlenie led

O?wietlenie led O?wietlenie LED zast?puje tradycyjne ?arówki jarzeniowe(?arnikowe). O?wietlenie LED nie emituje ciep?a co pozwala na instalacj? du?ej ilo?ci ?arówek na niewielkiej powierzchni. Jedna dioda LED generuje ?wiat?o?? porównywaln? z oko?o 0,5-0,7W ?arówk? trady

led.sklep.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Worki filtracyjne

Worki filtracyjne Troska o ?rodowisko ma coraz to wi?ksze znaczenie we wspó?czesnym ?wiecie. Czyste powietrze w toku procesu produkcji w fabrykach zapewniaj? worki filtracyjne.Jednym spo?ród g?ównych ich producentów w Polsce jest Gwarant-Eko S.C.

www.gwaranteko.pl | Details | hits : 1 |

0
Vote(s)
  Nasiona

Nasiona Oferujemy rzadkie nasiona egzotyczne. Dost?pne równie? akcesoria ogrodnicze, nawozy, opryskiwacze, donice, oczka wodne i wiele innych produktów. W celu wyj?cia na przeciw wszystkim domatorom, amatorom i potencjalnym hodowcom, postanowili?my skróci? ich d

www.gadar.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Impregnacja ci?nieniowa

Impregnacja ci?nieniowa przewa?nie u?ywane w ogrodnictwie s? pale strugane o d?ugo?ci od 3 metrów do nawet 6 metrów. Do impregnacji palików wykorzystuje si? roztwór o st??eniu 2,6%. Na 1 hektarze rozstawia si? zazwyczaj oko?o sze??dziesi?ciu procent palików z drzewa o ?rednicy c

www.impregnacja-cisnieniowa.com.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Opakowania foliowe

Opakowania foliowe Opakowania foliowe wytwarzane s? na ca?ym globie. W naszym kraju w ostatnich latach produkcja tego typu opakowa? wzros?a znacznie co rzutowa?o na ogromny rozrost firm w tym sektorze.

www.polfol.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Dzia?ki na Mazurach nad jeziorem.

Dzia?ki na Mazurach nad jeziorem. Do sprzedania: Dzia?ka nad jeziorem w Mokinach gmina Barczewo, Od dzia?ki do Barczewa jest 5 km a do Olsztyna 18 km.

www.luszpinski.eu | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Ro?liny ogrodowe

Ro?liny ogrodowe Cebulki Kwiatowe, Bulwy Bylin Oraz K??cza Ro?lin Ozdobnych Do Posadzenia w Ogrodzie i Nie Tylko. Hurt, Detal. Kwiaty, ro?liny cebulowe, ro?liny ogrodowe, kwiaty ogrodowe, kwiaty cebulowe, Cebule kwiatowe, cebulki kwiatowe.

www.cebule.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Oczko wodne

Oczko wodne Sklep zoologiczny, w którym znajdziesz artyku?y akwarystyczne, terrarystyczne, do oczka wodnego i stawu, dla psów, kotów, gryzoni oraz ptaków. Kupisz tu tak?e upominki, prezenty i ksi??ki.

www.amekon.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Oczyszczalnie Ekopol

Oczyszczalnie Ekopol W naszym pa?stwie coraz cz?sto promujemy ekologi? i wszelkiego typu dochody z niej wynikaj?ce. Firma EKOPOL produkuj?ca przydomowe oczyszczalni? wyró?nia si? na rynku technologicznym, dlatego ich produkty s? nies?ychanie wytrzyma?e. Dla ka?dego kto my?li

ekoprzyjaciel.pl | Details | hits : 0 |

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11